*|MC:SUBJECT|*
Beralmar
Newsletter 120 - Novembre 2017
Temps de lectura aproximat: 5 minuts
 

Casos d’Èxit
CAS D’ESTUDI VIII: TAYLOR BRICKS: COURE CARA-VISTA BLANC AMB COC DE PETROLI

Novetats i Realitzacions
AUTOMATISMES BERALMAR: HA ARRIBAT EL MOMENT D’ACTUALITZAR LÍNIES PRODUCTIVES
DIAMOND BRICKS, PRIMER PROJECTE DE BERALMAR INDIA

Casos d’Èxit
CAS D’ESTUDI VIII: TAYLOR BRICKS: COURE CARA-VISTA BLANC AMB COC DE PETROLI

Origen del projecte

A mitjans de la dècada dels 2000 el preu del gas natural als Estats Units s’havia encarit força, com a quasi tot el món. Per aquest motiu, quan es va rebre la consulta de TAYLOR BRICKS, BERALMAR havia ja subministrat alguna instal·lació per a coure amb coc de petroli al mercat nord-americà, malgrat el fet que tota la producció d’aquest mercat és de maons cara-vista, és a dir, un producte de valor afegit i que per tant és més resistent a alts costos energètics, a la vegada que és més exigent en quant al seu aspecte visual.
 
En aquest context la consulta de TAYLOR BRICKS de Salisbury (Carolina del Nord) representava un desafiament major encara, donada l’àmplia gamma cromàtica del catàleg de formats, que anaven del negre al blanc. Coure cara-vista blanc amb coc de petroli era un plantejament inimaginable fins al moment.

Extensa gamma cromàtica dels productes de TAYLOR

Execució del projecte

La solució proposada va ser un sistema MICROMATIC per a injectar un percentatge variable de coc de petroli al forn, en funció del format a coure: els formats blancs i clars es courien amb un màxim del 30% de coc de petroli (la resta amb gas natural), arribant al 50% amb els formats més foscos. Per a facilitar i automatitzar la variabilitat d’aquest percentatge es van subministrar injectors adaptats a la injecció alternativa de coc de petroli i gas natural.

Conclusions

Tant les proves prèvies com la posta en marxa definitiva van ser un èxit, i van demostrar que la incidència del coc de petroli en l’aspecte visual depèn sempre del % de coc injectat, i que és gairebé imperceptible quan aquest és inferior al 50%. Els estalvis en la factura energètica poden ser molt significatius inclús en ratis de substitució de gas d’aquest rang, com va ser el cas a TAYLOR BRICKS.
 
Anys després amb el boom del fracking als Estats Units el gas es va abaratir moltíssim i tots els forns del país van tornar a aquest combustible, però al 2007 quan es va posar en marxa aquesta aplicació a TAYLOR BRICKS es va donar resposta a una necessitat urgent de retallar la despesa energètica amb un format difícil i va ser tot un cas d’èxit.

El proper cas d’estudi serà publicat a la Newsletter #122 de Gener 2018.
 

 

Novetats i Realitzacions
AUTOMATISMES BERALMAR: HA ARRIBAT EL MOMENT D’ACTUALITZAR LÍNIES PRODUCTIVES

Després de prop d'una dècada de crisi en el sector de la construcció en moltes parts del món, el mercat immobiliari s'ha tornat a activar i conseqüentment la demanda de material ceràmic s'ha animat. Amb això, moltes línies de producció que han estat inactives durant els últims anys tornen a produir. No obstant això alguns requeriments tècnics han canviat a causa del tipus de formats més demandats actualment, el tipus d'embalatge necessari, etc. amb el que entenem que s'han acumulat necessitats en el terreny dels automatismes i que ha arribat el moment d’atendre-les.

És per tant un bon moment per recordar a tots els nostres amics i clients les capacitats de BERALMAR en el camp dels automatismes.

BERALMAR va crear el seu propi Departament d'Automatismes el 2009, per al disseny i fabricació de tot tipus d'automatismes per a la indústria ceràmica: tall, tall amb bisellat, càrrega i descàrrega de assecadors, empilat i desempilat de vagonetes, línies d'empaquetat, magatzems intel·ligents, etc., tot això mitjançant robots o sistemes convencionals. Però tot i que aquest departament porta menys de 10 anys en operació, la seva experiència ve de lluny, i és que BERALMAR va crear el Departament d'Automatismes el 2009 mitjançant la incorporació d'una dotzena de professionals amb arrels en l'extinta Agemac-Tecnoseveco i liderats per Cayetano Giménez, el seu antic director d'oficina tècnica.

Departament d’Automatismes de BERALMAR
Amb la incorporació d'aquest equip BERALMAR es va fer amb una tecnologia que ha permès en els últims anys subministrar prop de 20 plantes completes amb automatismes propis a Rússia, Algèria, Malàisia, Marroc, Kazakhstan, Uzbekistan, etc.

Els automatismes de BERALMAR es caracteritzen per la seva robustesa i fiabilitat. Creiem que el concepte de baix cost és un error especialment quan s'aplica a mecanismes.

Per a qualsevol consulta sobre automatismes poden contactar amb el nostre departament comercial.
 

DIAMOND BRICKS, PRIMER PROJECTE DE BERALMAR INDIA

Amb un any de funcionament des de la fundació l’Octubre del 2016, BERALMAR INDIA ja ha subministrat bastants grups de cremadors al país asiàtic. Enguany però ha finalitzat el seu primer projecte, cosa que és una gran notícia.
 
Aquest primer projecte ha estat dut a terme a la ceràmica DIAMOND BRICKS de Palani (Tamil Nadu), al sud de la Índia.
 
DIAMOND BRICKS comptava amb un forn túnel amb importants deficiències disseny que proporcionava una qualitat de cocció tan insatisfactòria que va provocar l’aturada de la producció fa 3 anys. Un dels grans problemes era l’equip de combustió anterior, consistent en un gasificador de carbó que donava molts problemes de manteniment.

Els objectius del projecte de BERALMAR INDIA a DIAMOND BRICKS consistien en assolir una producció de 25.000 maons diaris (unes 85 tn/dia) y augmentar la qualitat del producte. Per a encarar el repte s’ha canviat el sistema de combustió, optant per la instal·lació de 6 grups d’injecció de carbó mineral micronitzat model AGNI, i s’ha actuat en la resta del forn: tots els circuits de ventilació, el fosso, nova recuperació d’aire calent per al pre-forn, etc.

Situació de Palani, al sud de la Índia

Mostra de la baixa qualitat de cocció prèvia a la intervenció de BERALMAR INDIA

Amb la nova configuració del forn i després de posar en marxa els equips i regular la producció sota la supervisió de BERALMAR – Terrassa s’han assolit els següents objectius:

  • El pre-forn ha aconseguit assecar bé el material, amb el 8% d’humitat amb què entraven les vagonetes després d’una primera fase d’assecat natural.
  • La producció s’ha estabilitzat en 30.000 maons/dia (unes 100 tn/dia), per sobre de les expectatives del client.
  • La qualitat ha millorat radicalment, fet que a més de minimitzar el percentatge de rebuig ha permès incrementar el preu de venda per la qualitat de cocció i el color obtinguts.  

 
Agraïm la confiança dipositada per DIAMOND BRICKS en BERALMAR INDIA. Com dèiem, es tracta d’un modest projecte però de gran importància.

Una foto per a la història.

Qualitat molt millorada en les primeres vagonetes després d’arrancar el forn.

Beralmar, 50 years with you!
BERALMAR TECNOLOGIC S.A · Avda. Valles 304 · Terrassa, B 08220 · Spain
+34 937 312 200