*|MC:SUBJECT|*
Beralmar
Newsletter 114 - Abril 2017
Temps de lectura aproximat: 5 minuts
 

CASOS D'ÈXIT
CAS D’ESTUDI V: KCM-2. PLANTA D’EMPILAT DIRECTE AMB CARBÓ MINERAL... CONGELAT

Corporatiu
CONCLUSIONS DE BATIMATEC 2017

Novetats i Realitzacions
POSTA EN MARXA D’UNA PLANTA DE REFERÈNCIA AL NORD D’ÀFRICA

Casos d'Èxit
CAS D’ESTUDI V: KCM-2. PLANTA D’EMPILAT DIRECTE AMB CARBÓ MINERAL... CONGELAT

Origen del projecte
El 2011 un dels principals constructors de Krasnoiarsk (Sibèria) va contactar amb representants de BERALMAR a Rússia. Com a constructor, i degut a la seva situació geogràfica, el subministrament de materials de construcció, en especial de maons, era un assumpte crític, de manera que tenint en compte el seu consum anual de maons massissos es va plantejar fabricar-se’ls ell mateix, preveient que la major part de la producció plantejada (300 tn/dia) aniria destinada a consum propi. La seva principal preocupació van ser els costos de fabricació, i entenent que l’energia n’és el principal, va plantejar que l’únic combustible que s’utilitzés a la fàbrica fos el carbó mineral local.

Un combustible peculiar
El client havia trucat per tant a la porta adequada, doncs BERALMAR és el líder del sector en tecnologies per a l’ús de combustibles sòlids. El problema del carbó mineral local és que a Sibèria, degut al permafrost (gel permanent al subsòl), el carbó és extret de la mina barrejat amb gel, estat en el què es manté inclús durant la seva distribució en gran part de l’any. El carbó havia d’arribar a la futura ceràmica per tant congelat o no, però en tot cas amb moltíssima humitat, de més del 40%. Per a poder utilitzar aquest carbó es va haver d’instal·lar un assecador especial, des d’on partiria un interessant circuit tancat en la gestió d’aquest combustible: el carbó humit es fa passar per un assecador-trommel que abaixa la seva humitat des d’un 40% aproximadament fins a menys d’un 10%. A la sortida de l’assecador de carbó, una petita part del s’envia a una cambra de combustió model CSD, que crema el carbó per a generar el calor necessari per a l’assecador-trommel en el seu procés d’assecar el carbó, mentre que la major part del carbó s’envia al sistema de combustió del forn, model PROMATIC, que a la vegada consta d’un sistema d’assecat (de <10% a <2% d’humitat) del carbó durant el procés de molturació.

Evitant l’ús de combustibles auxiliars
El forn per tant es va equipar amb un sistema PROMATIC i es va dissenyar per a dur a terme el procés de cocció sense ajut de cap combustible addicional de pre-escalfament, allargant la zona de pre-escalfament i dotant la ventilació del forn d’una capacitat extra per a traslladar amb més pressió el calor de la zona de cocció a la zona de pre-escalfament.

D’altra banda, per al procés d’assecat de maons es va optar per un assecador d’empilat directe sobre vagoneta de forn, d’un sol túnel, model LLEVANT. Aquest tipus d’assecador és el més eficient energèticament (al marge d’altres avantatges conegudes), i combinat amb una extrusió dura d’una humitat màxima en l’argila del 16%, l’assecador plantejat podia funcionar exclusivament amb l’aire calent recuperat del forn, tot i les extremes temperatures hivernals.

D’aquesta manera es va concebre i construir la ceràmica KCM-2 de Krasnoiarsk, amb unes dades operatives remarcables:

Producció: 300 tn/dia de maó massís rus (3,7 kg).
Operaris totals en producció: 24.
Consum tèrmic total: 330 Kcal/kg en cocció i assecat.
Combustible: 100% carbó mineral de 5.000 Kcal/kg.

Situació de Krasnoiarsk a Sibèria.

Cambra de combustió de carbó.

Trommel d’assecat del carbó mineral (de <40% a <10% d’humitat)

Línia de tall.

Empilat directe sobre vagoneta, robotitzat.

Vagoneta amb material cuit.

Línia d’empaquetat.

Conclusions
La ceràmica KCM-2 de Krasnoiarsk es va posar en funcionament la tardor del 2015 i va ser un èxit. Des de l’inici la producció va complir amb la qualitat esperada, i amb l’ús exclusiu del carbó mineral local, de preu molt baix, tal i com desitjava el client.

En aquest cas es van ajuntar la remarcable experiència de BERALMAR tant en assecadors d’empilat directe com en solucions de combustió de sòlids, que van ser clau a l’hora de definir un projecte a mida dels requeriments del client. Al mateix temps, el desafiament que representava les condicions del combustible a Sibèria va resultar en un bon aprenentatge per a BERALMAR a l’hora de definir una solució encertada per a l’assecat i la gestió d’un combustible sòlid amb aquest volum de humitat.

Tot plegat, una fàbrica singular i un cas d’èxit.

Veure vídeo (3 min.)

El proper cas d’estudi serà publicat a la Newsletter #116 de Juny 2017.

CorporatiU
CONCLUSIONS DE BATIMATEC 2017

BERALMAR va participar com cada any a la fira BATIMATEC, la més important fira de la construcció d’Algèria.

És coneguda la situació que travessa el sector per les dificultats actuals d’accés a finançament, que es va fer palesa a la fira amb un menor assistència de visitants i també d’alguns expositors habituals. Malgrat aquest context BERALMAR va apostar per una bona presència, al mateix temps que es va constatar una bona disposició per part de diferents ceramistes de tirar endavant amb els seus projectes tot i les dificultats, convençuts de la viabilitat dels seus plantejaments.

Aquests ceramistes saben que en BERALMAR trobaran un aliat flexible, que coneix el mercat i el context per a estudiar la manera de dur a terme els projectes.

En tot cas ens tornarem a trobar a Batimatic el 2018!

 
 
NoveTATS I REALITZACIONS
POSTA EN MARXA D’UNA PLANTA DE REFERÈNCIA AL NORD D’ÀFRICA

BERALMAR ha començat a posar en marxa una nova fàbrica de referència al nord d’Àfrica.

Es tracta de la nova AMINA BRIQUES de Tetuan (Marroc), una fàbrica remarcable tant pel que fa a les seves magnituds com per les seves prestacions.

D’entrada en quant a les seves magnituds AMINA BRIQUES és una de les ceràmiques més grans d’Àfrica: forn túnel de 183 metres de llarg i gairebé 7 d’amplada interior, 2 túnels d’assecat d’empilat directe sobre vagoneta, de les mateixes dimensions que el forn, per a una producció mínima de 800 tn/dia.

Pel que fa a les seves prestacions, al marge de la gran capacitat de producció destaquen el baix consum tèrmic (323 Kcal/kg en assecat i cocció) i l’ús de combustibles de baix cost (coc de petroli i pinyolada d’oliva) tant per la cocció com per a l’assecat, amb una mínima presència de consum de fuel-oil a la zona de pre-escalfament del forn.

Però sobretot AMINA BRIQUES és una fàbrica multi-producte concebuda amb mires al futur, ja que a més d’una ampla gamma de blocs foradats està preparada per a fabricar blocs termoargila i grans formats, productes que sens dubte aniran trobant el seu espai al mercat marroquí.

Continuarem informant properament sobre aquesta posta en marxa.
 

Beralmar, 50 years with you!
BERALMAR TECNOLOGIC S.A · Avda. Valles 304 · Terrassa, B 08220 · Spain
+34 937 312 200