Beralmar - Newsletter 63 Juny 2012
Newsletter 63 - Juny 2012
Temps de lectura aproximat: 5 minuts
 • Indústria Ceràmica
 • VIDEO-REPORTATGE "MODERN LIFE, MODERN BUILDINGS"

Una dotzena dels membres de l’agrupació ECTS (European Ceramic Technology Suppliers) entre els quals BERALMAR, ha editat un vídeo-reportatge que ressalta les virtuts dels materials de construcció ceràmics en quant a aïllament tèrmic i acústic, la seva llarga vida útil i el seu respecte pel medi ambient, amb l’objectiu de posar-lo a disposició de tots els agents que composen la indústria ceràmica (proveïdors, fabricants, associacions de fabricants d’arreu del món, etc.) per a que s’utilitzi com a eina promocional envers despatxos d’arquitectura, promotors immobiliaris, administracions públiques, etc.

Les tres principals idees que aquest documental pretén transmetre són:

 • La ceràmica és el material de construcció amb millors propietats d’aïllament tèrmic, i per tant el seu ús minimitza la despesa energètica tant en calefacció com en refrigeració.
 • La ceràmica és un material de construcció rabiosament contemporani:capaç d’adaptar-se a tot tipus d’arquitectures, des de la reconstrucció d’edificis històrics fins a l’ús en la construcció dels edificis més moderns.
 • La ceràmica és un material respectuós amb el medi ambient. El fet que es fabriqui a partir de matèries primeres naturals i la seva llarga vida útil en front a d’altres materials fa que els materials de construcció ceràmics siguin dels més respectuosos amb el medi ambient.Algunes regions del món, per qüestions històriques i culturals, tenen més clar que d’altres aquestes tres idees. BERALMAR i alguns dels seus agrupats de l’ECTS hem invertit recursos en aquest documental amb l’esperança d’aportar el nostre gra de sorra en millorar la percepció de tots els agents consumidors i reguladors de materials de construcció de tot el món envers la ceràmica en les construccions modernes i es convencin dels seus avantatges estètics, funcionals i mediambientals, i per això convidem tothom a descarregar lliure i gratuïtament aquest documental la web de BERALMAR, i a donar-ne la màxima difusió entre les diverses administracions locals, gremis i associacions d’arquitectura, de promotors immobiliaris, etc.

Entre tots podem fer que aquesta iniciativa sigui un èxit i així ampliar els horitzons dels materials de construcció ceràmics a tot el món.

 • Corporatiu
 • NOVES INCORPORACIONS A BERALMAR
Ramon Buenaventura
Francesc Sarró
Francisco Gabriel Parra

Si al butlletí del mes de Maig informàvem de la contractació de 2 nous mecànics especialitzats en el muntatge i posta en servei d’automatismes, aquesta vegada anunciem la contractació de 3 nous professionals:

Ramon Buenaventura, 36 anys, enginyer mecànic, pel Departament d’automatismes.

Francesc Sarró, 29 anys, enginyer mecànic, pel Departament d’automatismes.

Francisco Gabriel Parra, 41 anys, tècnic electrònic, pel Departament de postes en marxa.

Aquestes incorporacions no només pretenen donar resposta a la càrrega de treball actual de BERALMAR, sinó reforçar els seus Departaments respectius a llarg termini.

Des d’aquí els donem la benvinguda a la nostra organització tot desitjant-los una ràpida integració a l’equip humà de BERALMAR.

 • Novetats i Realitzacions
 • NOU PROJECTE A RÚSSIA

BERALMAR ha rebut l’encàrrec d’un nou projecte d’enginyeria per a la construcció d’una nova fàbrica de 200 tn de producció diària de blocs ceràmics a Krasnoiarsk (Sibèria, Rússia) per a l’important grup industrial local ARBAN.

Concretament el subministrament de BERALMAR en aquesta nova fàbrica es composa d’un forn túnel model PRESTHERMIC equipat d’una instal·lació de cocció amb coc de petroli sistema PROMATIC, un assecador de càrrega en verd model LLEVANT, i tots els automatismes de la fàbrica: tall, movimentació de vagonetes de forn i assecador i apilat i desapilat de vagonetes mitjançant robots.

El coc de petroli serà l’únic combustible utilitzat al forn, i de fet a tota la fàbrica ja que l’assecador LLEVANT utilitza com a única font de calor la recuperació del forn, de manera que estem parlant d’una fàbrica amb una despesa energètica extremadament baixa.

El grans avantatges dels assecadors càrrega en verd són:

 • Una moderada inversió en automatismes,ja que només cal apilar les vagonetes després del moldeig i desapilar-les al final de la cocció.
 • Gran eficiència energètica, donat que l’assecador treballa 24 hores i els 7 dies de la setmana, de manera que en tot moment s’aprofita la recuperació del forn , i també degut a que les vagonetes tarden menys d’un minut en sortir de l’assecador i entrar al forn, evitant la reabsorció d’humitat característica d’altres assecadors, de manera que la presència d’un pre-forn no és necessària.
 • Disminució d’aturades de producció i de manteniment. Els automatismes acostumen a ser els responsables de quasi totes les aturades de producció, problema que queda minimitzat per la inferior presència d’automatismes en aquest tipus d’assecadors.
 • Fàcil maniobra de variacions de volums de producció Al treballar l’assecador i el forn en continu, les variacions de producció són tan senzilles com augmentar o disminuir els temps d’avanç de vagonetes, tasca molt més simple que amb d’altres tipus d’assecadors on les variacions de producció al forn i a l’assecador són dues operacions diferents que s’han de fer per separat.
 • Menys personalLa senzillesa d’aquest tipus d’instal·lacions acaba comportant una menor necessitat de recursos humans, degut al menor nombre d’equips a mantenir i al fet d’operar com una sola unitat l’assecador i el forn.

Aquest tipus de fàbriques són molt habituals en països com França, Espanya, Portugal o els Estats Units, on fa temps es van rendir a la seva senzillesa i eficiència energètica. Per a poder plantejar aquest tipus d’instal·lacions, o bé és necessari que l’argila compleixi uns requisits com ara una contracció d’assecat moderada i una bona resistència mecànica, o bé cal optar per una extrusió dura, amb un màxim d’un 16% humitat de moldeig, com és el cas d’aquest nou projecte a Krasnoiarsk.


 • NOVA INSTAl·lACIÓ DE COCCIÓ AMB SÒLIDS A SÈRBIA

BERALMAR acaba de rebre la comanda d’una nova instal·lació de cocció amb combustibles sòlids. Es tracta d’una instal·lació model MICROMATIC per a un dels forns de la planta STRAŽILOVO a Sremski Karlovci (Sèrbia), propietat del grup NEXE, que funcionarà amb coc de petroli micronitzat.

Aquesta serà la primera instal·lació model MICROMATIC subministrada a Sèrbia, però la vuitena al país balcànic després de les 7 instal·lacions model PROMATIC posades en funcionament fins ara.

El sistema MICROMATIC es composa del mateix tipus de distribució i injecció al forn que el sistema PROMATIC, amb la diferència que l’usuari compra el combustible ja molturat i sec i l’emmagatzema en un silo, sense necessitar equips de molturació per a preparar el combustible.

El grup NEXE ja havia fet confiança a BERALMAR amb aquest tipus d’instal·lacions amb anterioritat, ja que BERALMAR va subministrar una instal·lació MICROMATIC per la fàbrica de Sarajevo (Bòsnia) l’any 2011, tot i que en aquella ocasió també es va subministrar els equips per a l’assecat i la molturació del combustible.www.beralmar.com | Canvi d'idioma | Sol·licitud de baixa al butlletí | Avís legal
Beralmar Tecnologic, S.A. | Avda. del Vallès, 304 | E-08227 Terrassa (Barcelona) | T. +34 937 312 200 | info@beralmar.com