Beralmar - Newsletter 47 Gener 2011
Newsletter 47 - Gener 2011
Temps de lectura aproximat: 5 minuts
  • Indústria Ceràmica
  • OPTIMISME PER AL 2011?

Sembla que l’any que acabem d’encetar podria significar un canvi de tendència en la construcció a nivell global. Amb grans economies com l’americana o l’alemanya que semblen haver deixat la recessió enrere, i el sostingut creixement de gran part de les principals economies d’Àsia, Àfrica i Amèrica Llatina, l’any 2011 es perfila com un any de creixement per l’activitat constructora.

Si més no, així es desprèn de diferents estudis i prediccions que volem compartir i que apunten en aquesta direcció.

  • Corporatiu
  • SIMPOSIS A L’ÍNDIA

Com ja vàrem informar recentment, BERALMAR participarà amb estand propi a la propera fira INDIAN CERAMICS 2011 d’Ahmedabad (Gujarat). Prèviament a la fira, el grup de Proveïdors Europeus de Tecnologia Ceràmica (ECTS) està organitzant conjuntament amb autoritats i associacions locals dos simposis a les ciutats de Chandigarh (Punjab) i Varanasi (Uttar Pradesh), en els quals les diferents empreses participants, entre elles BERALMAR, presentaran les seves tecnologies i visions sobre el desenvolupament de la indústria ceràmica a la Índia.

Les dates exactes de cada simposi són les següents:
Chandigarh: 10 de Març.
Varanasi: 12 de Març.


La presentació que BERALMAR oferirà durant els dos simposis portarà el títol de: “INDIAN BRICK INDUSTRY: MODERNIZATION FROM WITHIN” (Indústria ceràmica índia: modernització des de dins).  • INCREMENT DE LA FORMACIÓ CONTINUA A BERALMAR

A BERALMAR sempre s’ha apostat per la formació contínua com a mitjà per a enriquir les persones i de retruc enfortir l’empresa.

En els últims temps però l’esforç per la formació contínua del personal s’ha multiplicat per diferents motius. Un és sens dubte la internacionalització total de l’àmbit d’actuació de l’empresa, que a l’any 2010 va exportar més d’un 95% de la facturació. L’altre motiu de pes ha estat la integració del software de treball dels diferents departaments tècnics (automatismes, disseny de fabricació i departament de projectes).

Durant el 2010 a Beralmar s’ha realitzat entre d’altres els següents cursos de formació:
- Idiomes: sobretot anglès i francès.
- Dibuix: integració del software Solid Edge, tecnologia Sincrona versió ST2.
- Riscos laborals.
- Novetats fiscals.
- Programació d’autòmats, Schneider.


  • Novetats i Realitzacions
  • NOU PROJECTE A ALGÈRIA

L’any 2000 BERALMAR va subministrar un forn túnel FORNTHERMIC i un assecader semicontinu d’estanteries MESTRAL de 400 Tm/dia de producció per la BRIQUETERIE EL RYM d’Annaba (Algèria). El projecte va ser un èxit, de manera que enguany s’ha tornat a confiar en BERALMAR pel projecte de BRIQUETERIE EL RYM 2, una nova planta prevista per una producció mínima de 650 Tm/dia de maons foradats i blocs termoargila. La producció mínima d’alguns formats es preveu de 750 tm/dia, així que es tractarà d’una de les plantes de major producció del nord d’Àfrica.

El forn túnel serà del model PRESTHERMIC, de disseny hermètic mitjançant acabats metàl·lics soldats a totes les parets i sostre del forn, que permet treballar a altes pressions i així optimitzar la qualitat de cocció, el volum de producció i el consum energètic. El forn serà de grans dimensions: 158,40 metres de llarg sense pre-forn, 6,70 metres d’amplada interior i 1,64 metres d’alçada útil, i estarà equipat amb equips de combustió de gas natural, combustible de preu irrisori a Algèria, i control de cocció MICROBER.

No és necessària la instal·lació d’un pre-forn ja que l’assecader serà el model LLEVANT, de càrrega directa en verd sobre vagoneta del forn, de manera que el temps que necessita una vagoneta entre la sortida de l’assecader i l’entrada al forn és inferior a un minut, sense possibilitat de reabsorció d’humitat. Aquest aspecte, junt amb el fet que l’assecader LLEVANT treballa 24 hores i 7 dies a la setmana, i que pràcticament no utilitza cap altra font de calor que l’aire calent recuperat del forn, fa de l’assecader LLEVANT la millor opció des del punt de vista energètic. L’assecader estarà gestionat pel control d’assecat MICROSEC.

L’ús d’aquest tipus d’assecader també redueix significativament la inversió en automatismes, ja que no hi ha cap manipulació de producte entre l’assecader i el forn.www.beralmar.com | Canvi d'idioma | Sol·licitud de baixa al butlletí | Avís legal
Beralmar Tecnologic, S.A. | Avda. del Vallès, 304 | E-08227 Terrassa (Barcelona) | T. +34 937 312 200 | info@beralmar.com