Beralmar - Newsletter 40 Maig 2010
Newsletter 40
Maig 2010

Temps de lectura aproximat: 5 minuts

Indústria Ceràmica
L’STOCK DE NOUS HABITATGES SENSE VENDRE A ESPANYA

De tothom és sabut que el principal problema dels fabricants de materials de construcció a Espanya és el gran stock acumulat als darrers anys de nous habitatges sense vendre, que al tancament de l’any 2009 fregaven la històrica xifra de 700.000 habitatges. Aquest problema es presenta de manera molt desigual geogràficament, amb Andalusia, Catalunya i la Comunitat Valenciana encapçalant el rànquing, però les regions que pateixen més aquest problema s’identifiquen més clarament un cop posem aquest stock en relació amb el nombre d’habitants de cada comunitat, com mostra la següent taula:

Comunitat Autònoma

Stock 2009

% stock sobre

stock per

 

 

total habitatges

cada 100 habitants

La Rioja

         8.691  

4,4

2,7

Castella La Manxa

       54.718  

4,4

2,6

Comunitat Valenciana

     119.798  

3,8

2,4

Múrcia

       29.684  

3,7

2,1

Canàries

       41.979  

4,0

2,0

Castella i Lleó

       44.963  

2,6

1,8

Balears

       16.961  

2,8

1,5

Andalusia

     114.147  

2,5

1,4

Aragó

       18.168  

2,3

1,4

Catalunya

     107.240  

2,7

1,4

Galícia

       37.768  

2,4

1,4

Astúries

       12.099  

2,0

1,1

Navarra

         6.389  

2,0

1,0

Madrid

       53.009  

1,8

0,8

Cantàbria

         3.919  

1,1

0,7

País Basc

       13.213  

1,3

0,6

Extremadura

         5.207  

0,8

0,5

Ceuta i Melilla

             91  

0,2

0,1

Total Espanya

     688.044  

2,7

1,5
+ info: Idealista.com

Corporatiu
ELS PROVEÏDORS EUROPEUS DE TECNOLOGIA CERÀMICA ES REUNEIXEN A OSNABRÜCK

L’agrupació ECTS (European Ceramic Tecnology Suppliers) que reuneix els principals proveïdors europeus de tecnologia ceràmica, entre ells BERALMAR, ha celebrat la seva primera reunió del 2010 a Osnabrück (Alemanya). Com és tradició, cada reunió és organitzada per un diferent membre del grup que alhora obre les portes de les seves instal•lacions per a aprofundir en el coneixement mutu dels associats. En aquesta ocasió l’organització de la trobada ha estat a càrrec de BURTON i ELSTER, ambdues situades molt a prop d’Osnabrück.

La reunió ha servit entre d’altres coses per a nominar Luca Caramelli (BONGIOANNI MACCHINE) com a nou president del consell d’administració de l’ECTS, a més de discutir accions comercials i altres activitats conjuntes del grup.

La vesant més emotiva de la reunió ha estat el sentit homenatge que els associats han rendit a Hans-Joachim Giesselink (BURTON), que deixa l’empresa per jubilació després d’haver-hi realitzat una remarcable tasca durant els darrers 45 anys.

La propera reunió del grup tindrà lloc a Imola (Itàlia) per invitació de SACMI HEAVY CLAY el proper 28 de Setembre del 2010.+ info: ECTS

Novetats i Realitzacions
CÀLCUL D’ESTALVI ENERGÈTIC MITJANÇANT COMBUSTIBLES SÒLIDS

L’ús de combustibles sòlids (coc de petroli, carbó mineral, biomassa, etc.) com a principal font energètica del procés de cocció acostuma a aportar importants estalvis en la factura energètica del forn. Aquests estalvis depenen bàsicament de les següents variables: cost i poder energètic del combustible previ (gas natural, fuel-oil, etc.), cost i poder energètic del combustible sòlid disponible, producció i consum específic del forn.

Els estalvis que habitualment es generen i la qualitat de cocció obtinguda per la tecnologia de BERALMAR expliquen perquè els sistemes PROMATIC i MICROMATIC s’han instal·lat en més de 200 forns túnel des de l’any 1983 (uns 100 des de l’any 2000).

Donat que els preus de combustibles varien en el temps i de país a país, per calcular els estalvis que es poden obtenir en cada cas adjuntem un arxiu Excel que pot ajudar a avaluar la conveniència d’estudiar la possibilitat de consumir combustibles sòlids als procés de cocció.

 


Newsletter 40 - Maig 2010
Beralmar Tecnologic, S.A. | Avda. del Vallès, 304 | E-08227 Terrassa (BCN) | T. 34 - 93 731 22 00 | info@beralmar.com