Beralmar - Newsletter 39 Abril 2010
Newsletter 39
Abril 2010

Temps de lectura aproximat: 5 minuts

Indústria Ceràmica
EVOLUCIÓ DELS PREUS D’HABITATGE A EUROPA AL 2009

La gràfica que adjuntem mostra la variació anual del 2009 dels preus d’habitatges a Europa. Malgrat els preus van iniciar una lleugera recuperació a finals d’any, el 2009 ha representat l’apoteosi de la caiguda de preus que va iniciar-se entre el 2006 i el 2007.

Les principals caigudes han estat protagonitzades pels habitatges d’Irlanda, Eslovàquia, Dinamarca i Islàndia, amb caigudes de fins a dos dígits. Però més rellevant per la dimensió dels seus respectius parcs d’habitatges són les caigudes de preus, per sobre del 7%, dels habitatges a Espanya, el Regne Unit i França.

Les grans excepcions d’aquesta davallada generalitzada han estat els habitatges polonesos, apreciats en un 17,3%, i els noruecs amb un 11,6%.

Corporatiu
BERALMAR, PRESENT AL CLUSTER CERÀMIC

HISPALYT, l’associació espanyola de fabricants de materials ceràmics, està actualment impulsant la creació d’un cluster ceràmic anomenat Agrupació Empresarial Innovadora (AEI CERAMICA), l’assamblea constitutiva de la qual tindrà lloc el proper 4 de Maig. Aquesta agrupació serà una entitat independent formada per fabricants de bens d’equip, universitats, centres tecnològics i fabricants de productes ceràmics, i representa una reacció conjunta del sector per a donar resposta a la cojuntura econòmica actual, mitjançant la consecució d’aquests objectius concrets:


  • Crear nous sistemes constructius ceràmics industrialitzats.

  • Desenvolupar nous productes ceràmics que frenen la pèrdua de mercat que s’està produint a la majoria dels productes de ceràmica estructural per l’entrada d’altres materials competidors.

  • Fomentar el coneixement dels materials ceràmics en mercats exteriors.

  • Desenvolupar materials ceràmics sostenibles, etc.

BERALMAR ha expressat en diverses ocasions i mitjans la seva visió sobre els camins que ha de prendre el sector per a sortir de la crisi actual, i per tant com no podria ser d’altra manera s’implicarà a fons en aquest projecte, començant amb la participació de l’Administrador, Ramon Sarió, a consell d’administració de l’AEI CERAMICA.+ info: HISPALYT

Novetats i Realitzacions
INSTAL•LACIÓ BIOMATIC A MALÀISIA

BERALMAR està preparant el suministre d’una instal·lació de cocció de combustible sòlid molt especial per a la ceràmica BRICK DOTCOM de Kuala Buru Bahru (Malàisia). Es tracta del model BIOMATIC, una tecnologia adequada per a coure amb biomassa amb garanties de qualitat basada en el sistema MICROMATIC, amb les necessàries variacions que el combustible obliga.

La biomassa que s’utilitzarà en aquesta aplicació és la closca seca i micronitzada del fruit de la palmera d’oli, una planta el cultiu de la qual s’ha estès molt els darrers anys a Malàisia per a l’obtenció d’oli de palma. La closca del fruit té un poder calorífic d’uns 4.000 Kcal/kg, amb un moderat contingut de cendres del 3%, i serà l’únic combustible d’un forn de 500 tn/dia de producció.

Tenint el compte que la tecnologia de BERALMAR permet l’ús de la biomassa mantenint uns alts estàndards de qualitat de cocció, el gran avantatge d’aquest ús ha de ser retallar el cost energètic. El preu del combustible sòlid vegetal varia molt a cada país degut a la gran varietat de biomasses, a més de la seva disponibilitat a nivell local, estacionalitat, etc.

L’ús de la biomassa té també l’avantatge de gaudir d’un balanç neutre d’emissions de diòxid de carboni, especialment en països on hi ha comerç de drets d’emissió de CO2, cosa que permet generar ingressos adicionals.

Aquesta serà ja la sisena referència d’instal·lacions de cocció de sòlids de BERALMAR a Malàisia, i la segona per a BRICK DOTCOM que ja compta amb un sistema PROMATIC a la seva planta de Johor.


Newsletter 39 - Abril 2010
Beralmar Tecnologic, S.A. | Avda. del Vallès, 304 | E-08227 Terrassa (BCN) | T. 34 - 93 731 22 00 | info@beralmar.com