Beralmar - Newsletter 8 Abril 2007
Newsletter 8
Abril 2007

Temps de lectura aproximat: 5 minuts

INDÚSTRIA CERÀMICA
Radiografia de la ceràmica Espanyola

L’Associació Espanyola de Fabricants de Maons i Teules (Hispalyt) ha confeccionat un retrat de la indústria de fabricació de maons i teules a Espanya. Segons Hispalyt, a l’any 2006 hi havia 430 fabricants a Espanya, amb un volum de negoci consolidat de 1.475 milions d’euros, una producció de 29,93 milions de Tm, i amb una força de treball d’uns 14,000 empleats.

D’aquesta manera, el retrat de la ceràmica mitjana espanyola és el següent:

Volum de negoci anual

3.430.000 EUR

Empleats

32,5 persones

Producció   

71.500 Tm anuals

Producció anual per empleat

2.200 Tm

Analitzant exclusivament els fabricants associats a Hispalyt, que representen al voltant d’un 70% del sector, cal remarcar-hi la baixa concentració empresarial: d’entre els associats, el 95% disposen d’una única planta de producció. Els 10 principals fabricants associats són:

Posició

Nom

Volum de Producció Anual (en Tm)

Volum de Producció Diari (en Tm)

1

Cerámicas Mazarrón

825.641

2.262

2

Cerámica La Oliva

773.442

2.119

3

Grupo Díaz Redondo - HDR

597.352

1.637

4

Ceranor

551.499

1.510

5

Cerámica Espíritu Santo

507.089

1.389

6

Cerámica La Esperanza

504.200

1.381

7

Cerámica La Paloma

452.981

1.241

8

Grupo Jumisa

433.129

1.187

9

Cerámica La Escandella

366.119

1.003

10

Cerámica Malpesa

359.000

984

La producció del sector de cara al 2007 es preveu igual o lleugerament superior a la del 2006. El creixement del sector es basarà en millores en qualitat i valor afegit dels productes, segons les mesures orientades a millorar la competitivitat que s’han pres als darrers anys.

 

+ info: Hispalyt

Corporatiu
BERALMAR TECNOLOGIC, solidesa reconeguda

La societat INFORMA DUN & BRADSTREET S.A., especialitzada en el suministre de informació comercial i financera i filial de CESCE (grup de referència en la gestió del risc), ha atorgat a BERALMAR la màxima qualificació en l’Indicador de Risc que ha desenvolupat analitzant les 25.000 principals societats espanyoles.

Utilitzant més de 30 indicadors, com per exemple l’any de fundació de la societat, incidències de pagaments, vendes, beneficis, patrimoni net, etc., INFORMA D&B ha valorat el risc de les principals societats espanyoles distribuint-les segons indicadors de risc en una escala de l’1 al 4:

Indicador

Nivell de Risc

1

Risc Mínim

2

Risc Baix

3

Risc per sobre de la normalitat

4

Risc Elevat

Segons aquesta escala, BERALMAR ha obtingut l’indicador 1, literalment interpretat com “Es poden realitzar transaccions comercials amb la societat. Si es necessari, es poden atorgar condicions de pagament a llarg termini”.

El més remarcable és que només l’1.21% de les societats espanyoles gaudeixen de la millor qualificació en quant al risc. A més a més, BERALMAR TECNOLOGIC és la societat millor qualificada entre els proveïdors de la indústria ceràmica estructural.

Per tot plegat, BERALMAR ha rebut per part de INFORMA un Certificat que la reconeix com a “una de les millors societats espanyoles de l’any 2006”.

+ info: INFORMA D&B


Novetats i Realitzacions
Nova ceràmica a Panamà

BERALMAR TECNOLOGIC ha posat en marxa un forn túnel i un assecader nous a la ceràmica més important del país centre-americà.


La societat Procesadora de Arcilla va fer la confiança a BERALMAR per a la construcció d’un forn túnel model FORNTHERMIC de 104,5 metres de llarg, i d’un assecader semicontinu d’estanteries model MESTRAL, per a una producció final de 350 Tn/dia de material cuit.

El forn utilitza com a combustible el cok de petroli, que es distribueix al forn mitjançant el sistema PROMATIC. També s’utilitza biomassa per a la generació de calor per a l’assecader. És per tant una instal·lació pensada per a optimitzar la despesa energètica.

La nova ceràmica ja es troba a ple rendiment, i desitgem que per a molts anys.

 Nova instal•lació de cremadors de biogàs

BERALMAR ha instal·lat una nova instal·lació de cocció de biogàs per a la CERÀMICA PIERA. Aquest fabricant ja comptava amb dos forns a la planta de producció d’Hostalets de Pierola (Barcelona) funcionant amb cremadors híbrids de biogàs i gas natural fabricats per BERALMAR, i enguany s’ha instal·lat una nova línia de cocció amb biogàs al tercer forn de la planta.

El biogàs que es consumeix a la CERÀMICA PIERA s’obté de l’abocador de residus urbans de Can Mata, localitzat a 1.5 Km de la fàbrica. El biogàs es composa majoritàriament de metà, i té un poder calorífic d’uns 4.700 Kcal/m3. Els cremadors de biogàs s’han d’adaptar a aquesta pobresa calorífica per a injectar un cabal de biogàs/aire superior a l’habitual en cremadors de gas natural, i també a les propietats corrosives d’alguns dels seus components. A més, els grups de cremadors de biogàs són duals, és a dir, poden treballar en qualsevol moment amb gas natural. Això és una necessitat, ja que el suministre de biogàs no és del tot regular, i davant una eventual caiguda de la pressió del biogàs, el sistema de control automàtic de cocció ordena el canvi de combustible, operació que té lloc sovint de manera totalment automatitzada i sense la participació del responsable del forn.

Newsletter 8 - Abril 2007
Beralmar Tecnologic, S.A. | Avda. del Vallès, 304 | E-08227 Terrassa (BCN) | T. 34 - 93 731 22 00 | info@beralmar.com